ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10 ರಿಂದ 13 ರವರೆಗೆ ಶಾಂಘಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಚೀನಾ ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತೇವೆ .ನಮ್ಮ ಬೂತ್‌ಗೆ ಸ್ವಾಗತ!

WE will attend China Hardware Show in Shanghia from Oct 10th to 13th .Welcome to our booth! (2)


ಪೋಸ್ಟ್ ಸಮಯ: ಆಗಸ್ಟ್ -19-2020